Sensoren, Safety, Machine Vision & Auto-ID

Sensoren, safety, vision & ID oplossingen voor uw automatisering

Je (interne) klanten vinden het vanzelfsprekend. Industriële automatisering: een automatisme. Bevlogen vakmensen die de uitdaging aangaan om oplossingen te creëren waar anderen het als probleem beschouwen. In die zelfde vanzelfsprekendheid komt voor (interne) klanten ook met enige regelmaat de keuze van sensoren terecht. Terwijl sensoren het verschil kunnen maken of je een machine bouwt of dat je (interne) klanten productiecapaciteit levert. Want dat is vaak de werkelijke behoefte.

Het Vierpool sensoren assortiment is met die visie samengesteld. En onze medewerkers zijn vanuit die zelfde visie opgeleid en worden tussentijds geschoold om nog beter in staat te zijn door gebruik te maken van de laatste stand van de technologie om jouw productiecapaciteit verder te vergroten. Door het minimaliseren van stilstand en door met hogere mate van nauwkeurigheid en precisie waar nodig detecties, metingen, inspecties, beveiligingen en identificaties uit te voeren. Ongeacht werkingsprincipe of uitvoeringsvorm: inductieve benaderingsschakelaars, het breedste assortiment optische sensoren in de markt, machinevision van Smart camera tot High-end camera oplossing die wél werkt, barcodescanners met de hoogste haalbare leesperformance en het minste re-work achteraf in je productieproces en veiligheidslichtschermen voor beveiligde en goed toegankelijke werkplekken voor operators.

Beste bezoeker,

Tot onze spijt is Vierpool als gevolg van een storing momenteel niet telefonisch bereikbaar. Stuur uw vraag per mail naar info@vierpool.nl en wij reageren langs die weg zolang de storing voortduurt. Ondertussen wordt er aan een oplossing gewerkt om de telefoonstoring te verhelpen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.