Magneetband

Wanneer compact bouwen uw wens is of wanneer te meten afstanden in de 10 tallen meters lopen, dan behoren wegmeetsystemen werkend op magneetband tot de mogelijkheden. Meetnauwkeurigheid van het systeem wordt bepaald door de combinatie van magneetband en meetkop. De magneetband is opgebouwd uit naast elkaar gelegen delen met wisselende polariteit. De meetkop beweegt contactloos op een afstand tot ca. 2,5mm aan de magneetband voorbij. De keuze van de uitgang van de meetkop is daarbij mede bepalend voor de nauwkeurigheid van het gehele systeem.

Sensoren, Safety, Machine Vision, Auto-ID nieuws
het volledige nieuwsarchief
test