Houdmagneten

Magneten voor het vergrendelen en (vast)houden van objecten, verkrijgbaar in diverse varianten waardoor toepasbaar in een grote variëteit aan applicaties waarbij grote en mindergrote houdkracht benodigd is.

responsive:productpagina

Beste bezoeker,

Tot onze spijt is Vierpool als gevolg van een storing momenteel niet telefonisch bereikbaar. Stuur uw vraag per mail naar info@vierpool.nl en wij reageren langs die weg zolang de storing voortduurt. Ondertussen wordt er aan een oplossing gewerkt om de telefoonstoring te verhelpen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.