veiligheidslaserscanners

Met name waar de gevaarlijke zone niet recht-toe-recht-aan of inbouwruimte beperkt is en maximale bescherming vereist, bieden laser veiligheidsscanners uitkomst.

Toepassingsgebieden zijn onder andere robotcellen, AGV’s en CNC buigmachines. Waarbij ondersteunende communicatie technologie mogelijkheid biedt om scanners als master/slave met elkaar te verbinden. Met vereenvoudigde in bedrijf name en onderhoud als prettig gevolg.

Sensoren, Safety, Machine Vision, Auto-ID nieuws
het volledige nieuwsarchief
test