veiligheidslaserscanners

Met name waar de gevaarlijke zone niet recht-toe-recht-aan of inbouwruimte beperkt is en maximale bescherming vereist, bieden laser veiligheidsscanners uitkomst.

Toepassingsgebieden zijn onder andere robotcellen, AGV’s en CNC buigmachines. Waarbij ondersteunende communicatie technologie mogelijkheid biedt om scanners als master/slave met elkaar te verbinden. Met vereenvoudigde in bedrijf name en onderhoud als prettig gevolg.

responsive:productpagina

Beste bezoeker,

Tot onze spijt is Vierpool als gevolg van een storing momenteel niet telefonisch bereikbaar. Stuur uw vraag per mail naar info@vierpool.nl en wij reageren langs die weg zolang de storing voortduurt. Ondertussen wordt er aan een oplossing gewerkt om de telefoonstoring te verhelpen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.