Inclinometers

Wanneer de hoek waaronder uw installatie of apparaat staat opgesteld van betekenis is voor het goed functioneren daarvan, kan gebruik gemaakt worden van inclinosensoren. Inclinosensoren kunnen naar gelang de gekozen uitvoering een digitaal of analoog signaal geven waarmee de besturing van uw installatie de beschikking krijgt over de actuele stand van de hoek waaronder uw installatie of apparaat staat opgesteld. En daarmee kan naar gelang de toepassing bepaald worden voor bijsturen of eventueel uitschakelen van uw installatie.

Sensoren, Safety, Machine Vision, Auto-ID nieuws
het volledige nieuwsarchief
responsive:productpagina