Ons team

Ons team van 24 enthousiaste medewerkers stellen wij graag aan je voor. Kijk ter oriëntatie welke mensen er binnen ons team werkzaam zijn of zoek gericht naar die ene persoon waarmee je in contact kwam en lees over haar of zijn achtergrond.

Aan de hand van een aantal voorgelegde vragen vertelt elke medewerker iets over: de tijdsbesteding buiten werktijd, iets over haar of zijn persoonlijke situatie, waar werken vóór Vierpool uit bestond, wat leuk is aan het werken bij Vierpool en van elke medewerker de belangrijkste taken die bij haar of zijn functie hoort.

edit