Industrial RFID

Uw installatie dient uitgerust te worden met industriële identificatie. En uw wens is naast het lezen van data tevens de mogelijkheid te hebben data te schrijven. Dan is industriële RFID de ideale oplossing. Ook grote hoeveelheden data zijn dan moeiteloos te verwerken. Industriële RFID systemen dragen ertoe bij dat voor elk gewenste deel van uw productieproces de juiste en actuele data beschikbaar zijn. Ook wanneer er geen ‘zichtverbinding’ mogelijk is tussen informatiedrager en lees/schrijf station. Betrouwbare dataoverdracht is onder andere waar industriële RFID voor staat. Lezen en schrijven over grotere afstanden en in te zetten in hoog dynamische toepassingen. Toepassingen zijn onder andere automatische productie- en assemblagelijnen, gereedschapsbeheer (levensduur registratie van o.a. boren en frezen), toegangscontrole en tracking en tracing van goederen.

responsive:productpagina

Beste bezoeker,

Tot onze spijt is Vierpool als gevolg van een storing momenteel niet telefonisch bereikbaar. Stuur uw vraag per mail naar info@vierpool.nl en wij reageren langs die weg zolang de storing voortduurt. Ondertussen wordt er aan een oplossing gewerkt om de telefoonstoring te verhelpen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.