Magnetostrictief (Micropuls©)

Magnetostrictieve wegopnemers werken contactloos en zijn daarmee vrij van slijtage. Micropulse© wegmeetsystemen zijn het contactvrije alternatief voor potentiometers. De positiegever met ingebouwde magneetjes reflecteert de puls die over de draaggolfgeleider van het wegmeetsysteem wordt verzonden. De reflectie door de elektronica ontvangen, is maatgevend voor de positie van de positiegever op de weg van het wegmeetsysteem. Herhalingsnauwkeurigheden bedragen slechts enkele µm. Naast afstand en positie kan tevens snelheid worden gemeten. Ook geschikt voor toepassingen waar trillingen, schokken, druk en chemische belastingen heersen. Zelfs ingebouwd in de zuigerstand van een hydrauliekcilinder is de druk voor deze wegmeetsystemen niet te hoog.

Sensoren, Safety, Machine Vision, Auto-ID nieuws
het volledige nieuwsarchief
responsive:productpagina