RELAIS / SCHAKELKASTCOMPONENTEN

Bedrijfszekerheid met tijd- en ruimtebesparende schakelcomponenten

Het verschil tussen ontwerp en bouw van een installatie vormt de realisatie. Met de daarbij behorende verwachtingen, efficiency en bedrijfszekerheid. En als schakelcomponenten op het eerste oog zoveel op elkaar lijken, waar ontlenen al die verschillende modellen dan hun bestaansrecht aan? Het antwoord op die vraag is terug te vinden in onze documentatie of te verkrijgen in gesprek met een van onze technische verkopers. Zij kennen de aspecten waarmee u te maken heeft bij de bouw van besturingskasten of schakelpanelen. Waaronder kastruimte en doorloopsnelheid. Een kleinst mogelijke gradiënt voor interface relais in combinatie met snel bedraden bespaart u tijd en ruimte. Gelijke vermogens motor controllers, softstarters en solid-state-relais zij-aan-zij inbouwbaar – dus zonder tussenruimte of derating – waarmee voorzekeren met rapid fusies overbodig wordt.

En ziet u zich geconfronteerd met verkorte levensduur als gevolg van inductiviteit bij het schakelen over lange leidingen of van solenoids? Voorzie dan uw installatie van relais met geintegreerde pulstransformer en schep tegelijkertijd de mogelijkheid van vereenvoudigde en dus goedkopere aansluitkabel gebruik te maken.

Voor het bewaken van uw installatie heeft u keuze uit producten met hoge precisie en herhalingsnauwkeurigheid. Ook voor energiebesparingen in regelkringen of het op frequentie regelen van motoren. Bedrijfszekerheid wordt verder gewaarborgd met oplossingen voor overspannings- en bliksembeveiliging. Daarin onderscheiden we onder andere netvoedingen, data- en meet- & regelsignalen en potentiaalvereffening.