AirSTREAM Bedradingssysteem

Verhoog de levensduur van de componenten in uw schakelkast met AirSTREAM

In de schakelkast kan de temperatuur aardig oplopen en dit kan negatieve gevolgen hebben voor de levensduur van de componenten. AirSTREAM is een concept dat met een uitgekiende flexibele opbouw voor een geoptimaliseerde warmtebeheersing zorgt. Ook worden de componenten in de besturingskast steeds compacter, maar hun schakelfuncties steeds omvangrijker. Dit verhoogt onvermijdelijk de temperatuur in de kast waardoor de kosten voor onderhoud en vervanging van deze componenten toenemen, tenzij er in een koelsysteem geïnvesteerd wordt. Maar: Extra schakelkastkoeling hoeft niet altijd extra geld te kosten.

Met het AirSTREAM-systeem van Lütze wordt de schakelkast zo opgebouwd, dat de lucht beter circuleert en er geen hotspots worden gevormd. Dit gebeurt in eerste instantie door de opdeling in een zone voor componenten en een bedradingszone. Hierdoor glijdt de lucht nagenoeg ongehinderd langs de modules en de bedrading waardoor deze worden afgekoeld. Er zijn ook geen dwarslopende kabelgoten die de circulatie hinderen. Een bijkomend voordeel is dat er hierdoor meer ruimte voor componenten ontstaat. Een geoptimaliseerde positionering van de actieve componenten verlaagt eveneens de temperatuur. Aan de achterzijde kunnen, in combinatie met een interne schakelkastventilator, zogenaamde “air blades” worden gemonteerd die voor een verhoogde warmteafvoer zorgen. Hiermee worden hotspots efficiënt geëlimineerd.

AirSTREAM is een modulair – dus flexibel – bedradingssysteem met afzonderlijke rails (standaard afmetingen in stappen van 50 mm), waarop de componenten eenvoudig gemonteerd worden en waarin de bedrading geïntegreerd is. Door deze integratie van de bedrading in het montageframe zijn er géén kabelgoten meer, zoals bij conventionele systemen, waardoor een zeer compact systeem ontstaat. Er ontstaat dus meer plaats in de schakelkast.

De gebogen, asymmetrische 7,5 mm DIN-rails zijn geschikt voor nagenoeg alle mogelijke componenten. Extra verhoogde 15 mm DIN-rails zijn hierdoor overbodig.

responsive:productpagina