Vierpool - Statement Corona Virus - maatregelen verlengd

9 maart 2021

Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe we bij Vierpool omgaan met de ontwikkelingen rond het coronavirus en welke maatregelen wij daarvoor treffen.

Uiteraard volgen we daarin de adviezen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM ) en de overheid. De geldende maatregelen zijn inmiddels verlengd. Informatie hierover kunt u terugvinden in de PDF via link in het overzicht rechts.

Bereikbaarheid

Verkoopbinnendienst, administratie en orderdesk
Onze medewerkers zijn ongewijzigd bereikbaar via telefoon en e-mail.

Support medewerkers
In geval van inzet op locatie bij onze klant of relatie ontvangt Vierpool vooraf een ingevuld Technisch Support (COVID-19) formulier. Daarin wordt onder andere gevraagd of op de te bezoeken locatie een bezoekersverbod geldt en indien ja, wat de grond is voor de eigen organisatie om een support medewerker van Vierpool ondanks een bezoekersverbod wel toe te laten?

Eenmaal op locatie houden zij gepaste afstand en schudden geen handen. Vooraf aan aanvang van werkzaamheden, controleert onze support medewerker of wordt voldaan aan de geldende RIVM richtlijnen. In geval op locatie niet wordt voldaan en niet verwacht kan worden dat noodzakelijke aanpassingen binnen 15 minuten tot verbetering en voldoen aan geldende richtlijnen leiden, wordt het bezoek opgeschort en beëindigd. Wanneer wordt voldaan aan de richtlijnen vangen zij hun werkzaamheden aan.  

Technische Accountmanagers
Onze medewerkers in de verkoop buitendienst zijn terughoudend in het bezoeken van klanten. Zij werken vanuit thuislocaties en hebben op afstand toegang tot onze interne systemen. Zij zijn bereikbaar voor al uw vragen via de voor u bekende mobiele en vaste telefoonnummers. Afspraken die door bezoekverboden worden verhinderd, vinden indien mogelijk telefonisch of in de vorm van beeldbelafspraak plaats. Afspraken op locatie vinden in onderling overleg plaats. Medewerkers van Vierpool zijn verplicht de richtlijnen van het RIVM én eventueel aanvullende richtlijnen welke op locatie gelden, strikt te volgen.

Voor werkzame Vierpool medewerkers geldt dat zij in goede gezondheid verkeren en bij eventuele klachten verplicht zijn om thuis te blijven.


Veiligheidsmaatregelen

Kantoor Maarssen
In verband met de veiligheid van onze medewerkers en ter voorkoming van verstoring van onze bedrijfsprocessen hanteren wij volgende regels:

Bezoek aan ons kantoor is mogelijk mits vooraf gemeld en bevestigd. Met bekende en geplande visite aan ons kantoor waarborgen wij een veilige werkomgeving voor medewerkers én bezoekers. In het algemeen geldt dat iedere bezoeker de richtlijnen van het RIVM naleeft en daartoe minimaal twee weken vooraf aan het bezoek van ons kantoor toe in staat is geweest. Indien dat door omstandigheden niet het geval is geweest, dan verwachten wij dat u uw bezoek uitstelt tot het moment dat wel minimaal twee weken aan de richtlijnen van het RIVM is voldaan. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Levering goederen
Vierpool houdt voorraad in Maarssen. Onze voorraad bevindt zich op het gebruikelijk peil en wordt bijna dagelijks aangevuld. Ook onder onze leveranciers zijn nog geen geluiden vernomen die duiden op continuïteit issues. Van een aantal fabrikanten is bekend dat de toelevering van elektronische halffabricaten uit China weer op gang heeft moeten komen. Van andere fabrikanten is ons bekend dat toelevering tot eind 2020 is gewaarborgd in de toeleverketen van elektronica componenten.

Benieuwd naar beschikbaarheid van specifieke producten die voor uw bedrijfsprocessen cruciaal zijn? Neem in dat geval contact op met uw bekende contactpersoon binnen Vierpool.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking zodat we met elkaar ervoor zorgen dat verdere verspreiding van het Coronavirus tot een minimum beperkt blijft. Naast de continuïteit van onze dienstverlening, draait het hierbij meer nog om de veiligheid van onze medewerkers, klanten, leveranciers en naasten met wie zij weer in contact staan.

Laten we met elkaar waken over elkaars gezondheid en veiligheid. Samen op weg naar gezonde en betere tijden!

Deel deze pagina via:
HET LAATSTE NIEUWS
het volledige nieuwsarchief
PRODUCTEN & DIENSTEN
CONTACT
routeplanner
Studio 16 Websolutions webbouw & online marketing
test