Site Survey

Met een site survey wordt geïnventariseerd wat de uitgangspunten, de randvoorwaarden en reeds aanwezige (herbruikbare) onderdelen voor de nieuwe wireless infrastructuur zijn. Aanvullend voeren wij een RF meting en Spectrum Analyse uit. Tijdens meting wordt er gekeken naar dekkingsgebieden, het aantal benodigde Access Points en de meest optimale combinatie van Access Point en antenne’s. De Spectrum Analyse heeft als doel om eventuele stoorsignalen te lokaliseren en in kaart te brengen. Een site survey wordt aan u opgeleverd in de vorm van een rapport met daarin het resultaat van onze bevindingen en een plan van aanpak voor realisatie. Na realisatie en in gebruik name wordt het traject afgesloten met een na-meting.

Voor informatie over een site survey staan wij u graag te woord nummer 0346-594555.

responsive:productpagina