GS1 Uniforme barcodering in zorg stap dichterbij

26 augustus 2014

 Ziekenhuizen, leveranciers en brancheorganisaties gaan voor het eind van dit jaar formele afspraken maken over de invoering van een uniforme barcodering.

GS1 Nederland noemt het onlangs gesloten akkoord tussen de betrokkenen en het ministerie van VWS ‘een doorbraak’.

Ziekenhuizen, leveranciers en brancheorganisaties gaan voor het eind van dit jaar formele afspraken maken over de invoering van een uniforme barcodering, meldt GS1 Nederland.

De overeenkomst werd begin juli door de zorgpartijen gesloten op het departement van het ministerie van VWS. Deze eerste bijeenkomst voor uniforme barcodering in de zorg is volgens GS1 Nederland de eerste stap die ervoor moet zorgen dat zorgpartijen verder in gesprek met elkaar gaan om heldere afspraken te maken.

Concrete afspraken

Eindresultaat moet zijn dat deze grote partijen uit de zorgsector, ziekenhuizen, leveranciers en branchepartijen eind dit jaar afspraken concreet gaan maken.

Uniforme barcodes voor hele zorgsector

Belangrijke organisaties in de Nederlandse zorgsector: NVZ, NFU, NVZA, KNMP, Z-index, Nefarma en Nefemed pleiten samen met GS1 Nederland al geruime tijd voor het gebruik van uniforme barcodes voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in de gehele zorgsector.

Anticiperen op Europese regelgeving

Het is de kunst ervoor te zorgen dat bij het maken van afspraken uniforme barcodering voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen met ziekenhuizen en fabrikanten alvast geanticipeerd wordt op de komende Europese regelgeving. De minister heeft dit ook al meerdere malen toegezegd aan de Tweede Kamer.

Werken aan business cases

GS1 maakt zich al jaren hard voor sterkere regelgeving rond de uniforme barcodering voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Leveranciers en ziekenhuizen van de GS1 focusgroep 'traceability' zijn, zo meldt de standaardiseringorganisatie, vijf jaar geleden met dit thema serieus aan de slag gegaan. Zij werkten samen aan twee business cases: 'Patiëntveiligheid en efficiency in de OK' en een Stappenplan GS1-traceerbaarheid in ziekenhuizen.

Risico's patiëntveiligheid

Achterliggend reden voor deze projecten is dat de deelnemers onderkennen dat het ontbreken van een uniforme barcodering risico's met zich meebrengt voor de patiëntveiligheid. Daarnaast is verspilling een gevolg.

Knelpunten bij introductie

Laat onverlet dat er nog altijd de nodige knelpunten zijn voor de introductie van een uniforme barcode in de zorg: het creëren van draagvlak op bestuurlijk niveau en de prioriteit die aan het onderwerp wordt gegeven aan dit het onderwerp. "Er is bij bestuurders toch vaak sprake van onbekendheid met logistieke processen", zegt GS1-woordvoerster Jolanda van Heukelom afgelopen woensdag tegen Skipr, een website voor beslissers in de zorg. "Het belang van zoiets technisch als een uniforme barcodering voor het primaire proces staat niet iedere bestuurder scherp voor ogen."

Nog geen Europese wetgeving

Europese regelgeving ten aanzien van uniforme barcodering voor medicijnen en medische hulpmiddelen blijft noodzakelijk. Dit laat volgens GS1 echter op zich wachten.

Beperkte waarde

In de tussentijd kunnen de zorgpartijen met het ministerie VWS en GS1 Nederland nagaan wat zorgaanbieders en fabrikanten alvast kunnen afspreken. Het gaat om sectorbrede afspraken die door ziekenhuizen en fabrikanten samen worden gemaakt.

Het bewerkstelligen van uniforme barcodering, in lijn met de afgesproken internationale standaard, op zich is niet voldoende volgens GS1. Het afdwingen van het gebruik van gecodeerde productidentificatie bij leveranciers, zonder dat ziekenhuizen of zorginstellingen het gebruik van de uniforme barcodering in hun proces toepassen, heeft een beperkte waarde, aldus de standaardiseringorganisatie.

Nutteloze streepjes

Als een barcode niet gebruikt wordt, zijn het nutteloze streepjes. Het gaat er ook om dat zorgpartijen deze integreren in hun volledige keten dus van logistiek en administratieve processen, van productie, naar magazijn tot en met de patiënt.

Tijdens vervolgbijeenkomsten willen over de invoering van een uniforme barcode willen de betrokken antwoord geven onder andere op de volgende vragen: Hoe creëer je draagvlak en commitment bij de Raden van Bestuur? Wordt begonnen met uniforme codering bij risicovolle producten? Of juist meteen voor alle producten? Worden de uniforme barcodes op (kleinere of stuks) verpakkingen aangebracht?

Meerkosten bij productie

Van Heukelom zegt hierover tegen Skipr: "Ziekenhuizen bijvoorbeeld zijn voorstander van barcodering per ampul, omdat dit de praktische toepassing vergroot." Voor leveranciers brengt dit bij de productie grote meerkosten met zich mee, dus die zullen misschien eerder geneigd zijn om voor codering per verpakking te pleiten. Maar moeilijke discussies zijn er altijd, het is nu van belang dat we met de afspraken met VWS een stip op de horizon hebben."

Twee werkgroepen

Met de eerder genoemde vragen gaan twee groepen (werkgroep geneesmiddelen en medische hulpmiddelen) aan de slag dit jaar. Zij moeten volgens GS1 vorm gaan geven welke sectorbrede afspraken er nodig zijn om met elkaar aan de slag te gaan.

Artikel via logistiek.nl door Bas Dijkhuizen 18 aug 2014

Deel deze pagina via:
AutoID nieuws
het volledige nieuwsarchief
PRODUCTEN & DIENSTEN
CONTACT
routeplanner
Studio 16 Websolutions webbouw & online marketing
test