Gebruik barcode in zorgsector onvoldoende

20 augustus 2012

Minister van VWS Edith Schippers roept de zorgsector op vaart te zetten achter de invoering van een uniforme barcodering voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Deze standaard moet de patiëntveiligheid verbeteren en vervalsingen bestrijden.

In de ziekenhuissector zijn volgens Schippers (VVD) enkele goede initiatieven gaande, toch vindt zij dat de implementatie van uniforme barcodering niet snel genoeg gaat. In het logistieke traject in de zorg worden nog te veel verschillende codes door elkaar heen gebruikt, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Geen wettelijke verplichting
De minister ziet overigens geen heil, zo meldt de website van het Pharmaceutisch Dagblad, in een wettelijke verplichting voor de invoering van barcodes voor geneesmiddelen en medische in de gehele zorgsector. Veldpartijen zullen zelf moeten zorgen voor een uniforme barcodering, aldus de bewindsvrouw.

GS1-barcode de standaard
De Nederlandse Federatie van universitair medische centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, NVZA, KNMP, Z-index en de belangenorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen Nefemed hebben inmiddels uitgesproken dat zij de GS1-barcode zien als dé standaard voor de zorg. Met behulp van deze standaard willen de partijen de patiëntveiligheid verhogen en tegelijkertijd de kosten in de keten verlagen. Volgens informatie van GS1 is inmiddels ruim de helft van de universitair medische centra in Nederland overgestapt op het scannen van de GS1-barcode. Vaak is dat een deel van het ziekenhuis, bijvoorbeeld de operatieafdelingen.

Nauwelijks ontwikkelingen
Bij de overige ziekenhuizen zijn er echter nog nauwelijks ontwikkelingen of implementaties waar te nemen. Van de fabrikanten van geneesmiddelen brengt inmiddels de helft uniforme barcodes aan op geneesmiddelen. Op ongeveer zestig procent van de medische hulpmiddelen is inmiddels een GS1-barcode aangebracht, aldus het Pharmaceutisch Weekblad.

Minder vervalsingen
Volgens Schippers kan barcodering medicatieveiligheid verbeteren doordat patiënt en medicatie aan elkaar worden gekoppeld. Verder is uit onderzoek gebleken dat een barcode waarin ook een fabrikant staat vermeld, vervalsingen aanzienlijk vermindert. Daarnaast kunnen zorgleveranciers bij complicaties of productfalen precies zien welk product bij welke patiënt is gebruikt. Patiënten informeren en terug laten komen is relatief eenvoudig.

Bron: Bas Dijkhuizen , www.logistiek.nl

Deel deze pagina via:
AutoID nieuws
het volledige nieuwsarchief
PRODUCTEN & DIENSTEN
CONTACT
routeplanner
Studio 16 Websolutions webbouw & online marketing
test