Noodstop is van levensbelang

29 september 2010

SMC 3 90mmIC Electronic heeft een unit ontwikkeld die de functionaliteit van een softstarter combineert met een geïntergreerde dynamische rem. Deze unit is geschikt voor motoren tot 11kW.

De dynamische rem is dusdanig krachtig dat een machine nog sneller stopt dan voorgeschreven.

De voorgeschreven regels
De officiële instanties hebben vastgelegd dat een machine die gevaar oplevert voor de betreffende operator, binnen maximaal 10 seconden nadat de noodstop is bediend, stil dient te staan. Als de starttijd van de machine meer dan 10 seconden bedraagt dan mag de stoptijd nooit meer dan 30 seconden bedragen.


Het standaard stoppen van een machine
Elke machine dient zodanig uitgevoerd te zijn dat de machine gestopt kan worden. Het stoppen van de machine dient plaats te vinden op de meest betrouwbare manier. Het is belangrijk dat elk deel van de machine waar gevaar kan ontstaan voor de operator, dusdanig wordt beveiligd zodat bewegende delen tijdig stoppen. Hierdoor ontstaat de meest veilige situatie. Dit betekent tevens dat het stop commando voor de machine de hoogste prioriteit heeft. Nadat alle bewegende delen zijn stil gezet dienen alle stroomvoorzieningen uitgeschakeld te worden.

Noodstop
Alle machines waarbij direct gevaar of andere ongewenste situaties kunnen ontstaan, dienen uitgevoerd te zijn met een of meerder noodstop functies.

Deze verplichting geldt niet in het geval dat:

  • machines waarbij het niet mogelijk is het risico te beperken door noodstop functies te integreren omdat daarmee de noodzakelijke stoptijd onvoldoende wordt beperkt of omdat het niet mogelijk is om passende maatregelen te nemen om het aanwezige risico te beperken;
  • handgereedschap of draadloos handgereedschap.

De noodstop dient:

  • uitgerust te zien als een eenvoudig herkenbare en visueel waarneembare bediening, welke direct toegankelijk is en in staat is het te bewaken deel van de machine zo snel mogelijk uit te schakelen. Hierbij mogen geen bijkomende gevaren ontstaan en dienen aanvullende beschermende functies ingeschakeld te worden;
  • zodanig te zijn ontworpen, dat indien een stop commando is geactiveerd de noodstop alleen dan kan worden opgeheven indien een separaat bedienbare reset heeft plaats gevonden. Deze reset van de noodstop mag de machine niet opnieuw inschakelen, maar mag het alleen mogelijk maken om vervolgens de machine opnieuw te starten.

Gecombineerde Softstarter en Dynamische DC Rem
Momenteel is er een toenemende behoefte onder industriële gebruikers om tijdens het starten van motoren de aanloopstroom te beperken. IC electronic heeft een unit die de functionaliteit van een softstarter combineert met een geïntegreerde dynamische rem. De benodigde ruimte voor inbouw van een dergelijke motor controller is gelijk aan die van een standaard motor starter. Daarmee wordt het wel heel eenvoudig om bestaande toepassingen zodanig uit te voeren dat deze voldoen aan de geldende regels en richtlijnen van de machineveiligheid voor machines die dienen te stoppen binnen een bepaalde maximaal toelaatbare tijd.

De SMBC softstarter maakt het zelfs mogelijk de machine sneller te stoppen omdat deze is uitgevoerd met een remfunktie die wordt aangestuurd met een instelbare DC stroom die op de motorwindingen wordt gesuperponeerd. Dit is van groot belang om ongelukken te voorkomen voor die personen die de machine bedienen.

Belangrijkste voordelen:

  • substantiële beperking van de aanloopstroom;
  • beperkt montagetijd tot slechts een fractie van de normale tijd die is benodigd om conventionele start- en remcombinatie te installeren;
  • verhoogt de beschikbaarheid van de machine door beperking van de cyclustijd en stilstandtijd doordat mechanische stress in kettingen en aandrijfsnaren wordt beperkt. mechanische remmen kunnen direct door de SMBC worden bestuurd waarbij de levensduur van de rem wordt verlengd doordat ook hier de mechanische slijtage wordt beperkt.

Daarnaast is de SMBC sofstarter uitgevoerd met een automatische stop detectie, die tevens gebruikt kan worden om een mechanische rem in of uit te schakelen. Deze functionaliteit kan worden toegepast indien een mechanische is toegepast in een applicatie. Met deze functie kan de klant de mechanische rem instellen op een lagere remkracht omdat de rem bijvoorbeeld alleen een draaiend deel hoeft stil te houden maar niet langer meer hoeft de functioneren als een volwaardige rem functie. Het is tevens mogelijk de rem separaat te activeren of met behulp van een externe timerfunctie.

Thermische overbelasting
Motor installaties dienen tegen overbelasting beveiligd te worden. Het is mogelijk de SMBC Softstarter met een thermische veiligheid of een circuit breaker met kortsluitbeveiliging te beschermen. Het is belangrijk te weten dat de thermische curve in de standaard klasse 10, de softstarter beveiligd.

Wanneer een motor is gekozen voor een bepaalde applicatie dan is het doel niet alleen het starten van de machine, maar tevens, indien noodzakelijk, door middel van de remfunctie de motor tot volledige stop te dwingen. Normaliter is dit geen probleem indien er sprake is van een nieuwe machine met als doel het tot stilstand brengen van de motor/machine. Indien een softstarter met geintegreerde dynamische rem wordt geinstalleerd op een bestaande machine dan is het belangrijk om vast te stellen of de motor in staat is om de machine tot stilstand te brengen. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een thermische overbelasting tot wel 180% indien de applicatie regelmatige starts en stops vereist. Een rem op een bestaande machine installeren is een belangrijke modificatie en het is daarom essentieel de verschillende parameters in acht te nemen.

Als voorbeeld een bandzaag: deze heeft een starttijd van enkele seconden en een remtijd van meer dan 1 minuut indien er geen rem is geïnstalleerd. De officiële instanties eisen dat een dergelijke machine, indien bediend door een persoon, gestopt dient te worden binnen 10 seconden. Daarbij is het dus noodzakelijk om een separate rem te installeren. Wanneer het rem commando wordt geactiveerd stroomt een grote hoeveelheid energie door de motor en dit kan in sommige gevallen de thermische beveiliging aanspreken. Hoewel dit niet vaak zal gebeuren is het wel belangrijk om hiermee bekend te zijn.

Conclusie
IC electronic ontwerpt en produceert softstarters met het motto: ongecompliceerd kiezen en installeren. De SMBC Softstarter met de geïntegreerde dynamische rem is eenvoudig te implementeren in nieuwe maar ook in bestaande machines. De instelling wordt uitgevoerd met slechts vier digitale potmeters en is beschikbaar voor lijnspanningen van 230VAC en 400VAC.

Deel deze pagina via:
Schakelcomponenten nieuws
het volledige nieuwsarchief
PRODUCTEN & DIENSTEN
CONTACT
routeplanner
Studio 16 Websolutions webbouw & online marketing
test