Hoe kiest u de juiste softstarter?

7 april 2010

SMC 3 90mm De softstarter mag zich verheugen in een toenemende belangstelling als oplossing in toepassingen waar deels begrenzen van aanloopstromen en deels beheersen van aanloopkoppel verlangd wordt.

Aandacht wordt echter gevraagd om de juiste keuze te maken uit de beschikbare modellen voor iedere afzonderlijke toepassing.

1- 2- en 3-fase geregelde modellen

Het onderscheid in de constructie van softstarters is met name af te leiden uit het aantal fasen dat geregeld wordt met bijbehorende kick-start en tijd instelbare start- en stopcurve. Er bestaan 1-fase, 2-fase en 3-fase geregelde modellen.

1-fase

1-fase geregelde modellen zijn primair ontworpen voor het beheersen van het aanloopkoppel. In deze modellen is slechts beperkt sprake van aanloopstroombegrenzing: ca. 85% van de nominale aanloopstroom.

2- fase

2-fase geregelde softstarters zijn geschikt in de meest voorkomende toepassingen. De aanloopstroom wordt gereduceerd tot ca. 50 tot 65% van de nominale aanloopstroom. In de niet geregelde fase zal de aanloopstroom ca. 15% hoger zijn als de aanloopstroom in de geregelde fasen. Voor het starten van motoren met een groot aanloopkoppel is deze uitvoering niet de optimale oplossing. Door de onbalans in 3-fasen kan het zijn dat de thermische motorbeveiliging aanspreekt.

3-fase

3-fase geregelde softstarters zijn voor alle toepassingen geschikt, ook voor die toepassingen waar 1- of 2- fase geregelde modellen niet voldoen. De aanloopstroom wordt gereduceerd tot ca. 30 tot 50% van de nominale aanloopstroom. Naast algemene motortoepassingen kunnen deze modellen toegepast worden op motoren met groot aanloopkoppel of relatief lange starttijd. (starten van ventilatoren, vliegwielen e.d.) Er zijn verschillende toepassingsgebieden en belastingscategorieën mogelijk: licht 10A, standaard start 10, zware start 20 of zeer zware start 30. Raadpleeg onderstaand datablad voor de juiste toepassingen, tabel 1 en tabel 2.

Thermische overbelasting en kortsluitbeveiliging

In het algemeen worden motor installaties beveiligd tegen thermische overbelasting en kortsluiting. Bij de keuze van de beveiliging tegen thermische overbelasting dient naast de specificatie van de motor tevens de specificatie van de softstarter in de beoordeling meegenomen te worden (zie tabel 2).

In een Standaard Klasse 10 toepassing (b.v. pompen, aandrijving van lopende banden, mixers, zagen en afsnijders) is een overbelasting van 8 keer de nominale stroom gedurende 3 seconden toelaatbaar. Bij beveiliging tegen kortsluiting wordt de keuze mede bepaald door kortsluitbeveiliging volgens Type 1 of Type 2.

  • Type 1 beveiligt de installatie maar niet de componenten die in de installatie zijn toegepast.
  • Type 2 beveiligt zowel de installatie als de in de installatie toegepaste componenten.

Dimensionering van de kortsluitbeveiliging vindt plaats op basis van de specificatie van kortsluitvastheid van de softstarter. Bijvoorbeeld 1800A²s kortsluitvastheid van de softstarter betekent dat deze beveiligd kan worden met een 16A D0 zekering (gL/gG). Onder dezelfde omstandigheden kan het ook betekenen dat de installatie is beveiligd volgens Type 2, wat tevens ook de voorkeur geniet. Behalve middels het afzekeren kan de installatie ook op kortsluiting worden beveiligd door inzet van een circuit breaker.

Omgevingstemperatuur
Een softstarter dient te voldoen aan de specificaties volgens de EN60947-4-2 norm die van toepassing is voor alle softstarters. Hierin staat ondermeer vermeld dat alle softstarters gespecificeerd dienen te worden bij een omgevingstemperatuur van 40°C.

Softstarters dissiperen warmte: ca. 1W/A/geregelde fase. Dit betekent dat een 3-fase geregelde softstarter bij 10A belasting, ca. 30W warmte dissipeert. In sommige gevallen kan het een voordeel zijn om m.b.v. elektromechanische kontakten een bypass te creëren. In dat geval wordt de warmte dissipatie gereduceerd waarmee geforceerde koeling m.b.v. een ventilator overbodig wordt. Sommige softstarters zijn voorzien van geïntegreerde bypass kontakten. Aan deze optie kleeft ook de beperking dat het aantal starts per uur gelimiteerd is. Daarnaast maken softstarters met geïntegreerde bypass kontakten, Type 2 kortsluitbeveiliging moeilijk haalbaar.

Hoe kiest U de juiste softstarter?

Samengevat is het van belang de volgende aspecten in overweging te nemen bij de keuzen van de juiste softstarter:

  • Aard en mate van belasting
  • Thermische beveiliging
  • Aantal starts per uur
  • Kortsluit beveiliging
  • Omgevingstemperatuur

IC Electronic
IC Electronic ontwikkelt en produceert softstarters zodanig dat het eenvoudig is om de juiste softstarter voor elke applicatie te kiezen, waarbij dit motto tevens wordt beschouwd vanuit de beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Een belangrijk en essentieel voordeel van IC Electronic softstarters is de mogelijkheid om ze te beveiligen met standaard beveiligingscomponenten.

Dynamische rem
Electronic heeft een unit die de functionaliteit van een softstarter combineert met een geïntergreerde dynamische rem. De softstarter (SMBC) maakt het zelfs mogelijk de machine sneller te stoppen omdat de remfunctie wordt aangestuurd met een instelbare DC-stroom die op de motorwindingen wordt gesuperponeerd. Hiermee worden persoonlijke ongelukken voorkomen. 

Deel deze pagina via:
Schakelcomponenten nieuws
het volledige nieuwsarchief
PRODUCTEN & DIENSTEN
CONTACT
routeplanner
Studio 16 Websolutions webbouw & online marketing
test