Betrouwbaar schakelen met Releco relais

7 april 2011

Releco comat C7 A20 X 250xbIndustriële relais worden vaak toegepast als interfacerelais van en naar de PLC.

Als interface naar een PLC-ingangskaart kunnen de stromen tegenwoordig slechts enkele mA groot zijn. Dit terwijl een interfacerelais aan de uitgangszijde grotere inductieve lasten moet kunnen schakelen, bijvoorbeeld van een magneetschakelaar of gelijkstroomventiel.

De veelheid aan toepassingen en de gestelde eisen liggen ver uiteen. Daardoor is een universeel toepasbaar relais niet mogelijk. Juist vanwege de diversiteit aan toepassingen is het cruciaal om kritisch te zijn bij uw relaiskeuze. Hier speelt het materiaal en het oppervlak van het relaiscontact een grote rol.

Betrouwbaar schakelen van kleine signalen
De uitvoering van een relaiscontact is traditioneel glad en licht bolvormig, zodat na een glijdende beweging één contactpunt ontstaat. De contactvlakken van Releco-relais zijn tegenwoordig voorzien van een gegroefde structuur, wat het aantal contactpunten en het contactoppervlak vergroot tijdens het schakelen.

Zo neemt de schakelbetrouwbaarheid van kleine signalen toe, zonder concessies aan de maximaal te schakelen hoeveelheid stroom. Het programma van Releco onderscheidt enkel- en twincontacten. Een relais met enkel uitgevoerde contacten is geschikt voor hoge belastingen, terwijl de twincontacten geschikt zijn voor kleine belastingen, met een ondergrens van 1 mA @ 5V.

Bescherming tegen oxidatie
Bepaalde type Releco-relais - zoals C9A41 QRC 4-polig en C12A21 IRC 2-polig - zijn uitgevoerd met standaard contactmateriaal (AgNi; Zilvernikkel) en voorzien van een 0,2

µm dunne goudlaag. Deze laag is bedoeld om de contactvlakken tijdens de opslag te beschermen tegen oxidatie. Tijdens het gebruik verdwijnt de goudlaag zodra er enkele malen belastingen zijn geschakeld.

Voorkom aantasting en onbetrouwbaar schakelen
Relais met een goudlaag van 10 µm, zoals C9A42 QRC 4-polig en C12A22 IRC 2-polig, zijn zeer geschikt voor het schakelen van kleine belastingen of voor het schakelen in een atmosfeer met agressieve dampen, zoals H2S. Met goud op het contactvlak wordt aantasting van contactvlakken en onbetrouwbaar schakelen voorkomen. Tot een belasting van 50mA@30V zorgt de 10µm goudlaag voor een lage overgangsweerstand. Daarmee kan tot 5mA@5V betrouwbaar geschakeld worden. Door een goudlaag van 10 µm op de twincontacten te dampen, verlaagt de grens van betrouwbaar schakelen tot 1mA@5V. Het resultaat is een nog betrouwbaarder relais, ook bij signalen met een laag vermogen.cases_-_relais_-tips_en_feiten_over_het_interfacerelais_en_zijn_diverse_toepassingen.jpgreleco_relais_betwbr.jpg

Deel deze pagina via:
Schakelcomponenten nieuws
het volledige nieuwsarchief
PRODUCTEN & DIENSTEN
CONTACT
routeplanner
Studio 16 Websolutions webbouw & online marketing
test